ВСИЧКИ ГОВОРЯТ ЗА РЕЗУЛТАТИ. НЯКОИ ГИ ПОСТИГАТ.
ЕFFIE Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ СТЕ ОТ ВТОРИТЕ.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ