Подадените заявки се оценяват от специалисти с доказан опит и професионализъм, представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за изследвания и независими консултанти. Заявките се журират на два етапа. А оценяването е анонимно и конфиденциално.

 

Конфиденциалност

Effie се отнася с внимание към факта, че заявките може да съдържат конфиденциална информация. Съгласно това, Effie предоставя на участниците възможността да представят данните, запазвайки тяхната конфиденциалност. При попълване на заявката участниците могат да индексират данните, ако пожелаят.

Всички членове на журито подписват декларация за конфиденциалност и разглеждат заявките в сигурна обстановка, осигурена от организаторите. Член на журито не може да изнася материали от залата за журиране.

Конфликт на интереси

Член на журито не може да журира заявки, които биха създали конфликт на интереси.

1. Всеки член на журито не може да журира заявки на фирмата, в която работи или е работил след 01.01.2015 год.
2. Член на журито от рекламодателите не може да журира заявки на преките си конкуренти.
3. Член на журито от агенциите не може да журира заявки на комуникационната група, в която работи, или заявки на клиент, за когото работи.
4.  Всеки член на журито не журира и заявки, за които прецени, че биха създали конфликт на интереси.


Журиране Първи кръг


В Първи кръг заявките се четат самостоятелно, от различни категории, без да бъдат сравнявани една с друга в категорията си. Журито оценява всички елементи на заявката – писмената форма и творческите разработки. Заявките, които получат достатъчен брой точки, преминават във втори кръг. 
Оценяването в Първи кръг се базира единствено на обективна оценка на фактите: бизнес цели, творческа разработка, медийна стратегия, и най-вече резултатите, като единствените неоспорими доказателствата, че избраната комуникационна стратегия е най-ефективната.


Журиране Втори кръг


Във Втори кръг финалистите във всяка категория се оценяват спрямо останалите финалисти в съответната категория. Разглеждат се отново всички елементи на заявката – както в първи кръг.


Журито провежда дискусия след приключване оценяването на заявките във всяка отделна категория.
Журито се ръководи от определени критерии за оценяване ефективността на кампанията и поставя четири отделни оценки, анализирайки конкретни елементи на работата. Формирането на оценката се определя от следните елементи:


Стратегически предизвикателства + Цели = 23,3%
Идея = 23,3%
Как е вдъхнат живот на идеята = 23,3%
Резултати = 30%
_____
100% обща оценка


Журито първо чете заявката и веднага след това гледа 4-минутното видео, което представя творческите разработки за кампанията. Преди да подадете заявката си, уверете се, че екипът Ви е прегледал двата материала заедно – важно е те да са взаимосвързани.


Имайте предвид, че членовете на журито четат по около 15 заявки на ден. Стегнатостта, яснотата и убедителното представяне на кампанията са най-сигурният начин Вашата заявка да изпъкне.


Оценките на журито определят кои заявки ще са финалисти и кои финалисти ще получат Златна, Сребърна или съответно Бронзова награда Effie. Изисква се получаването на определен минимален брой точки, за да може една заявка да стане финалист или да получи награда.


Възможно е в някоя категория да има един, двама и повече наградени в някое ниво или въобще да не бъдат присъдени награди – без значение какъв е броят на финалистите. Не всички финалисти получават награда.Сподели